eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaŽilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK710 € (02.12.2015)
Kúpna zmluvaMesto Zvolen, Námestie slobody 22, 96001 Zvolen SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK1 332 € (24.11.2015)
Kúpna zmluvaNárodné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 96237 Kováčová SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK614 € (24.11.2015)
Kúpna zmluvaStredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20,LASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK120 € (24.11.2015)
Kúpna zmluvaKrajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, 91744 Trnava SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK58 € (24.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK115 € (16.11.2015)
Kúpna zmluvaSlovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK18 € (13.11.2015)
Kúpna zmluvaFakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov SVK ...LASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK1 188 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaSlovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK228 € (05.11.2015)
Kúpna zmluvaStredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, Pod Sokolicami 14, 91101LASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK17 € (05.11.2015)
Kúpna zmluvaRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4,LASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK122 € (04.11.2015)
Kúpna zmluvaMesto Pezinok, Radničné námestie 7, 90214 Pezinok SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK269 € (04.11.2015)
Kúpna zmluvaÚstav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, Watsonova 47, 04001 Košice ...LASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK18 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaDetský domov Dedina Mládeže, Brigádnická 1, 94603 Dedina Mládeže SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK53 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica ...LASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK515 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 83348LASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK5 688 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaINFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 81795 Bratislava SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK1 032 € (03.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebNárodné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 81234 Bratislava SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK12 000 € (03.11.2015)
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytnutí služieb č. Z201531133_ZNárodné osvetové centrum , Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34LASER servis, s.r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika0 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaÚstav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, Watsonova 47, 04001 Košice ...LASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK83 € (02.11.2015)
stránka 1 z 20 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy