eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Ramcova dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôbŠtatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 BratislavaREDI TOUR, s. r. o. , Zámocká 18, 811 01 Bratislava402 103 € (30.01.2015)
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravySlovenská národná akreditačná služba, P.O. Box 74, Karloveská 63, 840 00REDI TOUR s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava0 € (03.11.2014)
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných ...Národný bezpečnostný úrad , Budatínska 30, 851 05 BratislavaREDI TOUR s.r.o., Zámocká 18, P.O.BOX 309, 811 01 Bratislava129 000 € (15.10.2014)
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy osôb pri pracovných cestáchUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 91701 TrnavaRedi Tour s.r.o., Zámocka 18, Bratislava0 € (06.10.2014)
Rámcová dohoda č. 65/2014/SE o zabezpečení leteckej prepravySlovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 BratislavaREDI TOUR, s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava0 € (28.07.2014)
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do ...Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaRedi Tour s.ro., Zámocka 18, 81101 Bratislava133 333 € (23.07.2014)
Rámcová dohodaÚrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská BystricaRedi Tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava0 € (16.05.2014)
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravyMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Thomas Cook-Redi Tour, Zámocká 18, 811 01 Bratislava SK5 045 524 € (29.04.2014)
Rámcová zmluva o zabezpečovaní leteniek a súvisiacich služiebSlovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaREDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava0 € (04.03.2014)
Dodatok č. 1Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaREDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava0 € (13.01.2014)
Zmluva č.51/2013Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27,, P.O.BOX 24, 820 07 BratislavaREDI TOUR s.r.o., Zámocká ul.18, P.O.BOX 309, 810 01 Bratislava70 000 € (26.11.2013)
Rámcová dohoda č.13/2013 na zabezpečenie rezervácie, nákupu leteniek, ubytovania a ...Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaRedi Tour, spol. s.r.o., Zámocká 18, Bratislava0 € (22.07.2013)
Zmluva č.22/2012Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27,, P.O.BOX 24, 820 07 BratislavaREDI TOUR s.r.o., Zámocká ul.18, P.O.BOX 309,810 01 Bratislava0 € (05.10.2012)
Zmluva "Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných ...Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, P. O. Box ...Redi tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava149 880 € (08.03.2012)
Rámcová dohoda Zmluva o poskytovaní služiebTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, P.O.Box 43, 830 07Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava0 € (02.03.2012)
Rámcová dohoda číslo 201202Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaRedi Tour, s.r.o., Zámocká 18 , 81101 Bratislava0 € (14.02.2012)
Rámcová dohodaMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...REDI TOUR, s.r.o.0 € (05.12.2011)
Zmluva na komplexné poskytovanie služiebMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava1 500 000 € (05.12.2011)
Zmluva "Poskytovanie služieb pri zabezpečovaní leteniek a súvisiacichSlovenská agentúra pre cestovný ruch, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 BratislavaRedi Tour, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava0 € (01.07.2011)
Zmluva na zabezpečenie služieb - letenky, cestovné lístky, iné cestovné doklady a ...ÚIA, BratislavaREDI TOUR, s.r.o., Bratislava1 680 000 € (30.05.2011)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy