eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NitraOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (01.12.2015)
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb IDÚstav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra ...Orange Slovensko,a.s, Metodova 8, Bratislava0 € (24.11.2015)
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSpráva finančnej kontroly, Zvolen, T.G.Masaryka 10, 961 21 ZvolenOrange, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava213 € (24.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebKancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava,Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (24.11.2015)
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebKatolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 RužomberokOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratisalva72 € (24.11.2015)
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebDetský domov Piešťany, Sasinkova 11, 921 01 PiešťanyOrange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (19.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9345966Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72Orange Slovensko, a.s., Bratislava0 € (10.11.2015)
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava1 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (09.11.2015)
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava1 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A9390787, SIM karta s prideleným ...Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Číž, Číž, 980 43 ČížOrange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (09.11.2015)
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/FAPZ, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 ...Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (05.11.2015)
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálnaSlovenská agentúra pre cestovný ruch, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 BratislavaOrange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava0 € (04.11.2015)
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní tel. služby Hlasová virtuálna privátna sieť ...Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 BratislavaOrange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava0 € (04.11.2015)
Zmluva o pripojeníSlovenská agentúra pre cestovný ruch, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 BratislavaOrange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava0 € (04.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská agentúra pre cestovný ruch, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 BratislavaOrange Slovenska, a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava0 € (04.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (04.11.2015)
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava630 € (04.11.2015)
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava1 € (04.11.2015)
stránka 1 z 351 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy