eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného ...SAJODILA s.r.o. , Ružová 434/4 Streda nad Bodrogom, 076 31Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (19.01.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená v zmysle § 13 zákona ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, Trebišov0 € (15.01.2015)
Dohoda o uznaní a uhradení dlhuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Pulko Marek, Ivana Krsku 4, )7501 Trebišov0 € (14.01.2015)
Dohoda o splátkachÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Kariško Koloman, Nová 17, 078 01 Sečovce0 € (14.01.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Obec Boťany, ul. Kvetná 243/1, 076 43 BoťanyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (09.01.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. 288/OVS/2014/TVÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67,Úrad PSVR Trebišov, J. Záborského 8, Trebišov9 965 € (08.01.2015)
Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb a dodávke hygienickéhoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 LUX – KOŠICE, s.r.o, Prešovská 31, 040 01 Košice0 € (30.12.2014)
Zmluva o výpožičkeÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, ...0 € (29.12.2014)
skupinové úrazové poistenie.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,0 € (29.12.2014)
Zmluva o dieloÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 NOVICOM s.r.o., , Slivník 61, 076 12 Slivník0 € (29.12.2014)
Zmluva o dielo na zhotovenie "štruktúrovanej kabeláže" (§ 536 a nasl.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 ALFA TRONIK - PAVOL BENETIN, Trebišov0 € (29.12.2014)
poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci ...KN LOGISTIC s.r.o., Agátová 2590/27, 075 01 TrebišovÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (23.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (23.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Čierna, Hlavná 24/17 , 076 43Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (22.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Egreš, Egreš 78, 075 01 EgrešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (22.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 VeľatyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (22.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Hrčeľ, Hlavná 200/30,076 15 HrčeľÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (22.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Ladmovce, Hlavná 46/59, 076 34 LadmovceÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (22.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Cejkov, Hlavná 334, 07605 CejkovÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (22.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Čerhov, Dlhá 100, 076 81 ČerhovÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (22.12.2014)
stránka 1 z 120 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy