eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru č. 1, 042 66 KošiceÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Košický samosprávny kraj22 632 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 71/5/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Košický samosprávny kraj, Košice23 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2015Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 KošiceÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava6 100 € (09.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 KošiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (05.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré mesto ...Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (05.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré mesto ...Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (05.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré mesto ...Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (05.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 KošiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 KošiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré mesto ...Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 KošiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré mesto ...Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 KošiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré mesto ...Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré mesto ...Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 KošiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 KošiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré mesto ...Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 KošiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
stránka 1 z 26 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy