eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Földeši, Petzwalova 6, 949 11, Nitra382 € (03.11.2015)
Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Földeši, Petzwalova 6, 949 11, Nitra368 € (10.09.2015)
Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Földeši, Petzwalova 6, 949 11, Nitra92 € (09.09.2015)
Dodatok č.16 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Földeši, Petzwalova 6,949 01,Nitra0 € (27.11.2013)
Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Földeši, Petzwalova 6, 949 11, Nitra144 € (27.11.2013)
Dodatok č 13 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (08.11.2013)
Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši , Petzwalova 6, Nitra0 € (05.11.2013)
Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra432 € (04.10.2013)
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (15.08.2013)
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (01.08.2013)
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (10.07.2013)
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorovAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (27.06.2013)
Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra432 € (27.06.2013)
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (24.06.2013)
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (20.06.2013)
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (14.06.2013)
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (30.04.2013)
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (15.04.2013)
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 34/2013/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra0 € (04.04.2013)
Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraAnton Foldeši, Petzwalova 6, Nitra432 € (03.04.2013)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy