eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zriadenie záložného právaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Malý Horeš0 € (05.11.2015)
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miestaObec Malý Horeš, Družstevná 233,33 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (16.10.2015)
Zmluva o poskytnutí NFP č. KE02721Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1Obec Malý Horeš, Družstevná 233, 076 52 Malý Horeš121 667 € (13.10.2015)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (31.08.2015)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (03.07.2015)
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania PM §54Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (01.04.2015)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Malý Horeš, Družstevná č. 233/33, 076 52, Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (22.12.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Obec Malý Horeš, Družstevná č. 233/33, 076 52, Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 075 010 € (14.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyObec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (10.12.2014)
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenostiMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Obec Malý Horeš21 540 € (15.08.2014)
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytovMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Obec Malý Horeš141 600 € (15.08.2014)
Zmluva o úvereŠtátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33 076 52 Malý Horeš330 420 € (06.08.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 01 0 € (26.06.2014)
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce v k.ú. ...Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, Malý HorešSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (13.01.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebObec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov , M. R. Štefánika 73/23, 075 010 € (11.12.2013)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 22288/26110130083Obec Malý Horeš, Družstevná 233, 07652, Malý HorešÚstav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava IV0 € (13.11.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, ...0 € (24.07.2013)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov , M. R. Štefánika 73/23, 075 010 € (07.06.2013)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SRMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Malý Horeš, 076 52 Malý Horeš57 610 € (04.03.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchObec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý HorešÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/230 € (29.01.2013)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy