eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.113/1/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Mesto Žilina, Žilina23 000 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 113/2/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Mesto Žilina, Žilina9 500 € (16.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytovMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Mesto Žilina56 250 € (25.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytovMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Mesto Žilina56 930 € (25.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytovMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Mesto Žilina59 800 € (25.09.2015)
Dohoda č. 4/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ...Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 0111 31 Žilina0 € (30.01.2015)
Zmluva o účasti na projekte č. 23157/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 ...Materská škola, Suvorovova 2797/20, Žilina, Suvorovova 2797/20, 01001 ŽilinaMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (09.09.2014)
Dohoda č. 11/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina , Hurbanova 16, Žilina 010 01Mesto Žilina , Námestie obetí komunizmu č. 1 011 31 Žilina15 345 € (11.08.2014)
Dohoda č. 29/§50j/NS 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina , Hurbanova 16, ŽilinaMesto Žilina , Námestie obetí komunizmu 1, 0111 31 Žilina0 € (30.06.2014)
Poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytovMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,mesto Žilina35 100 € (25.06.2014)
Poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytovMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,mesto Žilina54 300 € (12.05.2014)
Dohoda č. 13/§50j/NS 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina , Hurbanova 16, ŽilinaMesto Žilina , Námestie obetí komunizmu 1, 0111 31 Žilina0 € (30.04.2014)
Dohoda č.01/§52/2014 o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina , Hurbanova 16, ŽilinaMesto Žilina , Námestie obetí komunizmu č.1, Žilina10 920 € (25.04.2014)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby vMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina245 760 € (17.02.2014)
Dohoda č.02/§52/2013 o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, ŽilinaMesto Žilina, Nám.obetí komunizmu č.1, Žilina8 160 € (10.09.2013)
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymedzení vzájomných vzťahov, ktorá je súčasne aj zmluvou ...VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina14 532 € (10.07.2013)
kúpna zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina14 370 € (10.07.2013)
Poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných bytov, technickej vybavenosti a pozemku ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Mesto Žilina35 670 € (14.05.2013)
Poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných bytov, technickej vybavenosti a pozemku ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Mesto Žilina54 000 € (14.05.2013)
Poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných bytov, technickej vybavenosti a pozemku ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Mesto Žilina59 940 € (14.05.2013)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy