eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. ...Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaCHRISTMAS TREE s.r.o., Narcisová 50, 821 01 Bratislava19 € (03.12.2015)
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. ...Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaNordmander s.r.o., Zimná 4, 821 02 Bratislava24 € (03.12.2015)
Dodatok č.5 k zmluve č. 2007/9001Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaDräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, P.O.Box B/8, 921 01 Piešťany698 € (03.12.2015)
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaMilan Husárik, 941 35 Dubník 206133 € (20.11.2015)
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaMgr. Alexander Bačo, 941 01 Nové Zámky, Cyrilometódska 15267 € (20.11.2015)
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaVladimír Bohmer, 060 01 Kežmarok, Tatranská 32133 € (19.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 82101 Bratislava SVKGastroRex, s.r.o., Dopravná 12, 04013 Košice SVK9 100 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí finančného daruUniverzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 845 000 € (09.11.2015)
Zmluva o vykonaní neintervenčnej klinickej štúdie, protokol ML29712Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaRoche Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava466 € (09.11.2015)
Zmluva o vykonaní neintervenčnej klinickej štúdie, protokol ML29712Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaRoche Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava466 € (09.11.2015)
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok 8/2015Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 BratislavaUniverzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava0 € (09.11.2015)
Zmluva o klinickom hodnotení, protokol MW 2012-01-01Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaMediWound Ltd., 42 Hayarkon St., Yavne, Izrael1 302 € (06.11.2015)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, PAŽÍTKOVÁ 4, 82101 BRATISLAVA0 € (10.11.2015)
Zmluva o prevode správy majetku štátu uzavretá v zmysle § 9 zákona Národnej rady ...Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaSlovenská republika - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica ...785 € (05.11.2015)
Zmluva o vykonaní štúdie MAGAM IIUniverzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaMedzinárodné združenie pre mydlá, detergenty a produkty údržby AISBL (A.I.S.E.), ...5 000 € (05.11.2015)
Zmluva o neintervenčnej štúdii, protokol ZOB INF 1402Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaHospira UK Limited, Horizon Building, Honey Lane, Hurley, Maidenhead SL6 6RJ, Anglicko ...93 € (05.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 82101 Bratislava SVKR A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica SVK86 602 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 82101 Bratislava SVKČECHOVO, s. r. o., Námestie slobody 39, 08301 Sabinov SVK6 850 € (03.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o ...Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaOTP Banka Slovensko, a.s. , Štúrova 5, 813 54 Bratislava2 500 € (03.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o ...Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaOTP Banka Slovensko, a.s. , Štúrova 5, 813 54 Bratislava2 500 € (03.11.2015)
stránka 1 z 148 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy