eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 81267 Bratislava SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK13 873 € (02.12.2015)
Kúpna zmluvaNárodná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava - Staré Mesto SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK6 409 € (06.11.2015)
Rámcová dohoda pre časť 2 MC2015/015Univerzita J. Selyeho v Komárne, Bratislavská cesta 3322, 945 01 KomárnoMICROCOMP - Computersystém s.r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra2 100 000 € (29.10.2015)
Rámcová dohoda pre časť 1 MC2015/016Univerzita J. Selyeho v Komárne, Bratislavská cesta 3322, 945 01 KomárnoMICROCOMP - Computersystém s.r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra2 063 750 € (29.10.2015)
Rámcová dohoda na dodanie tovaruSlovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 BratislavaMICROCOMP-Computersystém s. r. o. , Kupeckého 9, 949 01 Nitra0 € (28.10.2015)
Kúpna zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava-Karlova Ves SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK3 422 € (12.10.2015)
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-198Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVAMicrocomp-Computersystém, s.r.o., Kupecká 9, Nitra579 960 € (02.10.2015)
Kúpna zmluvaÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 81267 Bratislava SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK4 034 € (29.09.2015)
Dodatok č.3 k Rámcovej dohode o vytvorení a prevádzkovaní IS pre poskytovanieMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...MICROCOMP - Computersystém s r. o., Kupecká 9, 949 01 NITRA SK0 € (17.09.2015)
Dodatok č. 1 k Implementačnej zmluveMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...MICROCOMP - Computersystém s r. o., Kupecká 9, 949 01 NITRA SK0 € (17.09.2015)
Čiastková kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. vNárodné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 811 09MICROCOMP-Computersystém s. r. o., Kupecká 9, 949 01 Nitra76 968 € (28.08.2015)
Kúpna zmluvaStredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK3 469 € (27.08.2015)
Kúpna zmluvaNárodná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava - Staré Mesto SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK1 560 € (19.08.2015)
Kúpna zmluvaPsychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. J. Zelenyáka 65 , 93561 Hronovce SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK5 856 € (28.07.2015)
Kúpna zmluvaNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK4 675 € (21.07.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK100 € (17.07.2015)
Kúpna zmluva č. 37/26240220072/2015Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 BratislavaMICROCOMP-Computersystém s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra1 700 € (13.07.2015)
Realizačná zmluvaGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová ulica č.1,, ...MICROCOMP-Computersystém s r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra107 040 € (10.07.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK598 € (09.07.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra SVKMICROCOMP - Computersystém s r.o., Kupecká 9, 94901 Nitra SVK200 € (09.07.2015)
stránka 1 z 7 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy