eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...RECORD TK spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava16 137 € (06.11.2015)
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dielo I/6/2015/tjUniverzita Komenského v Bratislave - Falukta managementu UK, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava3 951 € (30.10.2015)
Zmluva o dielo č. I/120/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK, spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava16 649 € (28.10.2015)
Zmluva o dielo č. I/117/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK, spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava79 782 € (26.10.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...RECORD TK spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava8 156 € (26.10.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Rektorát, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, ...RECORD TK, spol. s r.o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava180 000 € (22.10.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...RECORD TK spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava54 429 € (13.10.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...RECORD TK spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava9 465 € (09.10.2015)
Zmluva o dielo č. I/81/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK, spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava5 110 € (08.10.2015)
Zmluva o dielo č. I/109/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK, spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava167 361 € (30.09.2015)
Zmluva o dielo č. I/29/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK, spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava66 920 € (02.09.2015)
Zmluva o dielo č. I/80/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK, spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava90 408 € (21.08.2015)
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode o uskutočnení drobných prác súvisiacich s ...Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK spol. s r.o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava44 066 € (20.08.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK spol. s r. o., Bojnícja 16/A, 831 04 Bratislava0 € (19.08.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK spol. s r.o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava20 848 € (17.08.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK spol. s r.o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava16 685 € (17.08.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta, Šafárikovo námestie 6, ...RECORD TK spol. s r.o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava15 741 € (17.08.2015)
Čiastková zmluva k  Rámcovej dohode o uskutočnení drobných prác súvisiacich s ...Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99RECORD TK spol. s r.o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava5 193 € (29.07.2015)
Čiastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode o uskutočňovaní drobných prácUniverzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, ...RECORD TK spol. s r.o., Bojnícka 16/A, Bratislava 831 0470 512 € (26.07.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...RECORD TK spol. s r. o., Bojnícja 16/A, 831 04 Bratislava34 551 € (23.07.2015)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy