eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Poistná zmluvaDetská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava ...Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava113 € (23.10.2015)
Poistná zmluvaSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1Wűstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava104 € (20.10.2015)
Poistná zmluvaSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1Wűstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava67 € (20.10.2015)
Poistná zmluvaSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1Wűstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava289 € (20.10.2015)
Poistná zmluvaVEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 260 € (13.10.2015)
Poistná zmluva č. 6001945943Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 8453 6Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26302 € (30.09.2015)
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SlovenskejWűstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 260 € (13.05.2015)
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SlovenskejWűstenrot poisťovňa,a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (13.05.2015)
Poistná zmluvaSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1Wustenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava93 € (22.04.2015)
Poistná zmluvaImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (20.03.2015)
Poistná zmluvaImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (20.03.2015)
Poistná zmluvaImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (20.03.2015)
Poistná zmluvaImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (20.03.2015)
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenúImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (20.03.2015)
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenúImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (20.03.2015)
Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti - ...Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Wüstenrot posťovňa a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (20.03.2015)
Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti - ...Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17 825 22 Bratislava 260 € (20.03.2015)
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1Wustenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava79 € (12.02.2015)
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenúSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1Wustenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26139 € (02.02.2015)
Poistná zmluvaSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1Wustenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26434 € (02.02.2015)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy