eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava41 338 € (03.12.2015)
Čiastková kúpna zmluvaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava170 719 € (04.11.2015)
Motorové vozidlo značky a typu ŠKODA SUPERB 1,8 TSI 132 kWInštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím,ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, Bratislava 821 0223 995 € (13.10.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava65 759 € (05.10.2015)
Čiastková kúpna zmluva 12/2015Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava484 403 € (01.10.2015)
Kúpna zmluva ŠkodaÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67,ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 82102 Bratislava619 200 € (11.09.2015)
Rámcová dohodaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava0 € (17.08.2015)
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 Občianskeho zákonníkaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava0 € (14.08.2015)
Kúpna zmluvaSpráva finančnej kontroly Košice, Komenského 52, 040 92 KošiceŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava28 800 € (03.08.2015)
Kúpna zmluvaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6 Bratislava 821 0231 500 € (22.07.2015)
Kúpna zmluva č. 0379/2015 uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6 821 02 Bratislava4 250 € (09.07.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, Bratislava, 8210275 076 € (21.04.2015)
Kúpna zmluvaSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava23 977 € (16.04.2015)
Kúpna zmluvaSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava19 510 € (01.04.2015)
Kúpna zmluvaProtimonopolný úrad SR, Drieňová 24, 826 03 BratislavaŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava24 980 € (01.04.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6. 821 02 Bratislava119 923 € (18.03.2015)
Kúpna zmluvaÚrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27,, P.O.BOX 24, 820 07 BratislavaŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava49 116 € (16.03.2015)
Kúpna zmluvaSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava23 990 € (12.03.2015)
Kúpna zmluvaFinančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská BystricaŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovaská 6, 821 02 Bratislava64 939 € (09.03.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, Bratislava 821 020 € (24.02.2015)
stránka 1 z 5 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy