eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytovaní služieb CPBA-ON-2015/002248-001Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (07.05.2015)
Zmluva o dieloRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2 Bratislava6 187 € (27.04.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebMV SR, CPTN-ON, , Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2 , 821 04 Bratislava43 640 € (14.04.2015)
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/02 zo dňa 12.6.2001ISS Facility Services, spol s r.o., Mokráň Záhon č. 2, 821 04 BratislavaNárodné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová0 € (09.03.2015)
Zmluva o dieloRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2 Bratislava8 215 € (16.02.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb č.p. SHNM-OSNM2-2014/001273-006Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (04.02.2015)
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou zdravotníckeho ...Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 ...ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (19.01.2015)
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služiebGymnázium na Ul. Ladislava Saru, Bratislava, Ul. Ladislava Saru c.1, 841 04 Bratislava ...ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (04.12.2014)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích služiebMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2 BratislavaISS Facillity Services, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, Bratislava0 € (14.10.2014)
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou ZZStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 ...ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (08.10.2014)
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezp.servis. upratovania,čistenia a ezinfekciFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky ...ISS Facility Services spol.s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (03.10.2014)
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2012/000502-114 zo dňa 29.03.2012Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (23.09.2014)
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2012/000502-111 zo dňa 29.03.2012Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (23.09.2014)
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2012/000502-108 zo dňa 29.03.2012Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (23.09.2014)
Zmluva o poskytovaní služieb č. 5/2014-OSpojená škola, Pezinok, Komenského 25, 902 01 PezinokISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Zahon 2, 821 04 Bratislava0 € (22.09.2014)
Zmluva o posytovaní služieb č.:Z 2014/001Gymnázium, Metodova 2, Bratislava, Metodova 2, 821 08 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava169 982 € (18.08.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o.0 € (15.08.2014)
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2014-OSpojená škola, Pezinok, Komenského 25, 902 01 PezinokISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava52 989 € (14.08.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebGymnázium, Bratislava - Dúbravka , Bilíkova 24, 844 19 Bratislava - DúbravkaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava83 989 € (13.08.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMV SR, CPTN, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhoň 2, 821 04 Bratislava0 € (13.08.2014)
stránka 1 z 7 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy