eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o posytovaní služieb č.:Z 2014/001Gymnázium, Metodova 2, Bratislava, Metodova 2, 821 08 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava169 982 € (18.08.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o.0 € (15.08.2014)
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2014-OSpojená škola, Pezinok, Komenského 25, 902 01 PezinokISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava52 989 € (14.08.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebGymnázium, Bratislava - Dúbravka , Bilíkova 24, 844 19 Bratislava - DúbravkaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava83 989 € (13.08.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMV SR, CPTN, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhoň 2, 821 04 Bratislava0 € (13.08.2014)
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb (KZML000197-D6)Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 BratislavaISS Facility Services spol. s. r. o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (04.08.2014)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služiebGymnázium na Ul. Ladislava Saru, Bratislava, Ul. Ladislava Saru c.1, 841 04 Bratislava ...ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (21.07.2014)
Zmluva o poskytovaní upratovacích služiebMV SR, CPTN, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhoň 2, 821 04 Bratislava1 859 € (01.07.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMV SR, CPTN, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (12.05.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Bratislava136 834 € (07.05.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services, spol. s r. o., Bratislava504 023 € (08.04.2014)
Kontrakt č.p.: CPS-2014-000009-001_2014Centrum polygrafických služieb , Sklabinská 1, 831 06 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava1 701 € (01.04.2014)
Zmluva o poskytovaní upratovacích služiebMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (26.03.2014)
Zmluva o poskytovaní upratovacích služiebMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (04.03.2014)
Zmluva o poskytovaní upratovacích služiebStredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR, Romanova 37, 851 02 Bratislava V ...ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (27.02.2014)
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkouStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 ...ISS Facility Services spol. s r.o, Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (20.02.2014)
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorovStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 ...ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (20.02.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (20.02.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (20.02.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r. o., Bratislava0 € (17.02.2014)
stránka 1 z 7 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy