eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytovaní služiebKancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 KošiceISS Facility Services, spol. s r. o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava10 000 € (09.11.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. p.:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava0 € (15.10.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. p.:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava0 € (15.10.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. p.:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava0 € (15.10.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. p.:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava0 € (15.10.2015)
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č.p.: SE-OVO2-2012-000592-109 zo dňa 31.08.2012Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (08.10.2015)
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č.p.: SE-OVO2-2012-000592-108 zo dňa 31.08.2012Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (08.10.2015)
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č.p.: SE-OVO2-2012-000592-107 zo dňa 31.08.2012Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (08.10.2015)
Servis a prevádzkovanie technických zariadení budov a údržba v objektoch MV SRMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility spol. s r.o.48 216 € (14.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb v objektoch MV SR - KE, byt na Sofijskej ulici,Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r. o., Mokráň Záhon2, 821 04 Bratislava0 € (08.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb v objektoch MV SR - KE, byt na Humenskej ulici, č.Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (08.09.2015)
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo z dňa 02.02.2004Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 BratislavaISS Fasility Services, s.r.o., , Mokráň Záhon 2, Bratislava 821 040 € (02.06.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb CPBA-ON-2015/002248-001Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (07.05.2015)
Zmluva o dieloRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2 Bratislava6 187 € (27.04.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebMV SR, CPTN-ON, , Pribinova 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2 , 821 04 Bratislava43 640 € (14.04.2015)
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/02 zo dňa 12.6.2001ISS Facility Services, spol s r.o., Mokráň Záhon č. 2, 821 04 BratislavaNárodné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová0 € (09.03.2015)
Zmluva o dieloRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2 Bratislava8 215 € (16.02.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb č.p. SHNM-OSNM2-2014/001273-006Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 812 72 BratislavaISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (04.02.2015)
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou zdravotníckeho ...Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 ...ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (19.01.2015)
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služiebGymnázium na Ul. Ladislava Saru, Bratislava, Ul. Ladislava Saru c.1, 841 04 Bratislava ...ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (04.12.2014)
stránka 1 z 8 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy