eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Čiastková zmluva č. 6 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaTempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2104 074 € (02.09.2015)
Zmluva o pokytovaní servisných služiebNárodné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 811 09TEMPEST a.s. , Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava3 013 020 € (31.08.2015)
Zmluva o dielo č. 42/2015Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 811 09TEMPEST a.s. , Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava5 008 979 € (31.08.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebUniverzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 81417 Bratislava SVKTEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava SVK9 280 € (20.08.2015)
Čiastková zmluva č. ŠOPSR/186/2015 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22 345 € (20.08.2015)
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVAŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaTEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava7 733 608 € (12.08.2015)
ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELOŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaTEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava3 166 150 € (12.08.2015)
Rámcová dohoda č.A4/2015Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 TrnavaTEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 27 800 000 € (05.08.2015)
Zmluva o údržbe SW riešenia "Romboid"Generálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova 2 , 812 85 Bratislava ,TEMPEST, a. s.,, Galvaniho 17/B, Bratislava5 184 € (27.07.2015)
Čiastková zmluva k RD č. 149/2013/1.9Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava27 078 € (01.07.2015)
Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-152Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVATEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava13 774 943 € (15.06.2015)
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v prílohe č.1.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Tempest, a.s.1 016 292 € (05.06.2015)
Čiastková zmluva č. ŠOPSR/128/2015 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22 606 € (01.06.2015)
Čiastková zmluva č. ŠOPSR/127/2015 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 216 973 € (01.06.2015)
Zmluva o dieloGenerálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova 2 , 812 85 Bratislava ,TEMPEST, a. s.,, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava10 740 € (28.05.2015)
Čiastková zmluva č. 63-500-2015 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 BratislavaTempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 23 311 € (26.05.2015)
Zmluva o dodaní poskytnutí licencie k Software a jeho podporeVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava161 246 € (06.05.2015)
Čiastková zmluva č. 03 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 97201 BojniceTEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 218 583 € (06.05.2015)
Čiastková zmluva k RD č. 149/2013/1.9Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2493 € (21.04.2015)
Kúpna zmluvaÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 97404 BanskáTEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava SVK7 920 € (15.04.2015)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 9 ... nasledujúca stránka (3) >> | Najstaršie zmluvy