eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Čiastková zmluva č. ŠOPSR/259/2015 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 254 283 € (03.12.2015)
Čiastková zmluva o dieloŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaTEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava195 408 € (02.12.2015)
Zmluva o dieloGenerálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova 2 , 812 85 Bratislava ,Tempest, a. s.,, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava39 960 € (04.11.2015)
Servisná zmluvaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská BystricaTEMPEST, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava16 200 € (03.11.2015)
Čiastková ZoD 201502AM0303/2Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaTEMPEST a.s. Bratislava, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava0 € (30.10.2015)
Rámcová dohodaDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaTempest a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava11 697 420 € (29.10.2015)
Kúpna zmluvaNemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 05845 Poprad SVKTEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava SVK7 200 € (28.10.2015)
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9 - PC zostavy 30 ksŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 263 805 € (21.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 81104 Bratislava SVKTEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava SVK6 564 € (12.10.2015)
Čiastková zmluva č. 7 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaTempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2279 975 € (05.10.2015)
Dohoda o skončení zmluvyŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 20 € (02.10.2015)
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,TEMPEST, a.s.95 611 € (28.09.2015)
Kúpna zmluva a Licenčná zmluvaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská BystricaTEMPEST, a.s. , Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava 21 569 840 € (28.09.2015)
Čiastková zmluva č.2/2015 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17B,831 01 BratislavaTempest,a.s., Galvaniho 17B,821 04 Bratislava111 427 € (22.09.2015)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 201/D140/2015.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Tempest a.s.0 € (21.09.2015)
Predmetom zmluvy je dodať kupujúcemu alebo prijímateľovi tovar špecifikovaný v ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Tempest a.s.355 741 € (21.09.2015)
Čiastková zmluva k RD 149/2013/1.9Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 21 860 € (21.09.2015)
Čiastková Kúpna zmluva 201502AM0303/3Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaTEMPEST a.s. Bratislava , Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava468 519 € (10.09.2015)
ČZoD 201502AM0303/4Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaTEMPEST a.s. Bratislava , Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava54 150 € (10.09.2015)
Čiastková zmluva č. 1/2015/1 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaTempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 21 247 € (09.09.2015)
stránka 1 z 9 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy