eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.190/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"PATRIA n.o., Drienovec1 900 € (02.11.2015)
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.PATRIA n. o., Drienovec, Drienovecké kúpele 497Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Košice, Ipeľská 1 ...1 024 € (10.03.2015)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43PATRIA n.o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec299 520 € (11.02.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11PATRIA n.o., 044 01 Drienovec, Drienovecké kúpele 4970 € (31.10.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 183/2014 podľa § 3 a § 12 ods. 3Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43PATRIA n. o., Drienovec10 000 € (04.07.2014)
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.PATRIA n. o., Drienovec, Drienovecké kúpele 497Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Košice, Ipeľská ...974 € (29.05.2014)
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.PATRIA n. o., Drienovec, Drienovecké kúpele 497Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Košice, Ipeľská ...1 032 € (21.05.2014)
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43PATRIA n. o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec16 800 € (23.04.2014)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43PATRIA n. o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec299 520 € (18.02.2014)
Zmluva o poskytovaní služiebPATRIA nezisková organizácia, Drienovské kúpele 497, 044 01 DrienovecÚstav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca, Budovateľská 1, 040 150 € (27.05.2013)
Zmluva o zriadení záložného práva k rozostavanej stavbe ZZ č. 1 k Z2212012005001 ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Patria, n.o. , Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec, Slovenská republika945 558 € (07.05.2013)
Dodatok č. 1/DZ221201200500101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...PATRIA, n.o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec995 324 € (12.03.2013)
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.PATRIA n. o., Drienovec, Drienovecké kúpele 497Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Košice, Ipeľská ...954 € (31.01.2013)
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.PATRIA n. o., Drienovec, Drienovecké kúpele 497Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Košice, Ipeľská ...239 € (17.08.2012)
stránka 1 z 1 Posledná stránka