eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Rákoš, Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce0 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Čižatice, Čižatice 65, 044 47 Kecerovce0 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Mokrance, Mokrance 38, 045 01 Moldava nad Bodvou0 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Dražkovce , Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce0 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Dolný Kalník , Dolný Kalník 16, 038 02 Dražkovce0 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Borcová , Borcová 45, 038 44 Jazernica0 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Benice , Benice 69,038 42 Príbovce0 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno0 € (01.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Plavecký Mikuláš, č.d. 307, 906 35 Plavecký Mikuláš0 € (01.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Henckovce, Henckovce 60, 049 23 Nižná Slaná0 € (25.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma0 € (25.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Gemerská Panica, Gemerská Panica 260, 980 46 Gemerská Panica0 € (25.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince0 € (24.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Neded, Neded 844, 925 85 Neded0 € (24.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Držkovce, Držkovce 76, 982 62 Držkovce0 € (20.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Prihradzany, Prihradzany 7, 049 14 Prihradzany0 € (20.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Ochtiná, Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná0 € (20.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1obec Slovinky, 053 40, Slovinky0 € (19.11.2015)
Zmluva o zbere, preprave a zhodnotení biologicky rozložiteľného odpaduSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves0 € (19.11.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Kokošovce, Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce0 € (18.11.2015)
stránka 1 z 194 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy