eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda č. 15/12/056/9KNV, s.r.o., Štefánika 310, 972 71 NovákyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, , 971 01 Prievidza ...0 € (30.11.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaZákladná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa7 622 € (30.11.2015)
Dohoda č. 15/12/056/8Zuzana Dolinská, Žltá 331/36, 972 13 Nitrianske PravnoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, , 971 01 Prievidza ...0 € (30.11.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaZákladná škola Sama Tomášika s Materskou školou, 049 18 Lubeník 1021 429 € (30.11.2015)
Dohoda číslo 294/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovMestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov0 € (30.11.2015)
15 / 12 / 51 A 2 / 54Andrea Haragová, č.86, 972 26 Rudnianska LehotaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, , 971 01 Prievidza ...3 017 € (30.11.2015)
Dohoda o zabezpečení vykonávania APÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 036 01 MartinBEST TRADE CONSULTING s.r.o., Záturčianska 3775/95, 036 01 Martin0 € (27.11.2015)
Dohoda č.4/2015/§54 - PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorovanéKornélia Gabri Corry, Staničná 189/38, 079 01 Veľké KapušanyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce ...0 € (27.11.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miestav prvomÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 036 01 MartinDoor Slovakia, s.r.o., M.R.Štefánika 1045/64,036 01 Martin5 028 € (27.11.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 02601 Dolný ...INTEKO consulting, s.r.o., Novoť 777, 029 550 € (27.11.2015)
Dohoda č. 15/27/52A/372 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 ...Občianske združenie Strážni anjeli, M. Benku č. 7/30, 965 01 Žiar nad Hronom476 € (27.11.2015)
Dohoda č.44/2015/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvoreniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01SENIORKA n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen0 € (27.11.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 02601 Dolný ...Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín ...0 € (27.11.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice , Ľ. Štúra 53, 934 03 LeviceMesto Želiezovce, SNP 2, Želiezovce 937010 € (27.11.2015)
dohoda o poskytnuti príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom ...Mgr.Erika Gunárová , Povstalecká cesta 59,97409 Banská BystricaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ČSA 7, 974 01 Banská5 028 € (27.11.2015)
Dodatok č. 1/2015 k Dohode č. 15/16/054/80-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 NitraObec Hostie , 951 94 Hostie č. 121 091 € (27.11.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania APÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 036 01 MartinTlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany0 € (27.11.2015)
dohoda o poskytnuti príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom ...AIRE, s.r.o., Bučinová 362/39,97405 MalachovÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ČSA 7, 974 01 Banská5 028 € (27.11.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 02601 Dolný ...Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Zvonárska 23, 040 01 Košice - Staré Mesto0 € (27.11.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania APÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 036 01 MartinCentrum environmentálnej výchovy Turiec, Severná 6, 036 0 1Martin0 € (27.11.2015)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 1374 ... nasledujúca stránka (3) >> | Najstaršie zmluvy