eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.176/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Obec Trstice , Trstice8 991 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 167/2013 podľa § 3 ods 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Obec Trstice, Trstice23 000 € (15.08.2013)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Trstice, 925 42 TrsticeGeodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava14 € (03.06.2013)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej službyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Trstice, Obecný úrad č. 667, 925 42 Trstice520 920 € (17.01.2013)
Z M L U V A č. 86564 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formouObec Trstice, okres Galanta, Trstice 667. 925 42 TrsticeEnvironmentálny fond, Bukureštská 4, 81326 Bratislava18 612 € (26.10.2012)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej službyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Trstice, Obecný úrad č. 667, 925 42 Trstice434 100 € (17.05.2012)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.  145/2011 podľa § 3 ods. 1 písm. e) ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Obec Trstice, Trstice14 400 € (14.11.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka