eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zriadenie záložného právaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Obec Mostová0 € (05.11.2015)
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytovMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Obec Mostová188 270 € (21.07.2015)
Z M L U V A č. 86532 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou ...Obec Mostová, okres Galanta , Mostová 120, 925 07 MostováEnvironmentálny fond, Bukureštská 4, 81326 Bratislava1 316 € (15.05.2012)
stránka 1 z 1 Posledná stránka