eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt ProjektováNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR785 502 € (26.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných úprav do majetku a ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Mesto Banská Bystrica0 € (26.11.2015)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.29/OPD/PO5.2 pre projekt „I/66 Babiná – ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Slovenská správa ciest0 € (19.11.2015)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Slovenská správa ciest0 € (19.11.2015)
Zmluva o NFP projektu Trakčná meniareň BoršaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Železnice Slovenskej republiky5 403 712 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Košický samosprávny kraj22 632 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Prešovský samosprávny kraj22 884 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Žilinský samosprávny kraj19 785 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Nitriansky samosprávny kraj19 908 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Trenčiansky samosprávny kraj20 429 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Trnavský samosprávny kraj19 499 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Bratislavský samosprávny kraj21 895 € (09.11.2015)
Dohoda o ukončení Zmluvy o NFP č. ZM/2014/0118Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR0 € (09.11.2015)
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Železnice SR115 249 280 € (09.11.2015)
Dodatok č. 1 Zmluve č. ZM/2013/0385 o poskytnutí nenávratného finančnéhoNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR0 € (09.11.2015)
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2011/0276 o poskytnutí nenávratného finančnéhoNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR0 € (06.11.2015)
Dodatok č. 1 sa uzatvára za účelom predĺženia časového rámca realizácieMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“0 € (06.11.2015)
Zriadenie záložného právaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Malý Horeš0 € (05.11.2015)
Zriadenie záložného právaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Obec Bešeňová0 € (05.11.2015)
Zriadenie záložného právaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Obec Mostová0 € (05.11.2015)
stránka 1 z 482 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy