eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská Bystrica SVKDatacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice SVK1 045 € (16.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská Bystrica SVKAUTONOVO, a.s., Zvolenská cesta 40 , 97403 Banská Bystrica SVK14 500 € (16.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská Bystrica SVKAUTONOVO, a.s., Zvolenská cesta 40 , 97403 Banská Bystrica SVK23 980 € (16.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi PP08/2015-16Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaZákladná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská1 € (09.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi PP07/2015-16Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaZákladná škola Golianova 8 Banská Bystrica, Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica ...1 € (09.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi PP06/2015-16Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaZákladná škola Spojová, Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica1 € (09.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi PP05/2015-16Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaKatolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica, Hurbanova 9, 974 01 Banská0 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská BystricaProfiklima, spol. s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica16 076 € (09.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi PP04/2015-16Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaGymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica , Tajovského 25, 974 01 Banská ...1 € (09.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi PP03/2015-16Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaGymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica1 € (09.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi PP02/2015-16Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaŠportové gymnázium, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica1 € (09.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi PP01/2015-16Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaEvanjelické gymnáziuim, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica1 € (09.11.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-25/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaStredná priemyselná škola J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica1 € (09.11.2015)
Dohoda o spolupráci č. 4285/67/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaZŠ Beňuš, Beňuš 250, 976 64 Beňuš0 € (06.11.2015)
Dodatok č. 5 k ZMLUVE o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie ...Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta UMB, Národná 12, 974 01 ...96 € (04.11.2015)
DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená podľa § 628 - 630 Občianskeho zákonníka 42/2015/EUUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaTibor Šramčík500 € (04.11.2015)
Licenčná zmluva na použitie autorského dielaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská Bystricadoc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.0 € (03.11.2015)
Licenčná zmluva na použitie autorského dielaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská BystricaProf. JUDr. Ján Cirák, CSc., Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., JUDr. Matúš0 € (03.11.2015)
Licenčná zmluva na použitie autorského dielaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská Bystricaprof. Ing. Marta Orviská, PhD.0 € (03.11.2015)
DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č. 2/2015/101Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava ...0 € (03.11.2015)
stránka 1 z 173 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy