eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o dielo - oprava splaškovej kanalizácie z budovy Správy CHKO Cerová vrchovina ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Talian Tibor - Inštalatér, Včelince 140, 98 0 50 Včelince2 276 € (09.11.2015)
Dohoda o zabezp.podmienok AP 187/§51/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, Rimavská ...Tibor Talian, Včelince 1400 € (19.09.2012)
stránka 1 z 1 Posledná stránka