eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok k zmluve číslo PV – 146/2013 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne ...Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaZákladná škola, Janigova 2, 040 23 Košice0 € (24.11.2015)
Dodatok k zmluve číslo PV – 00013/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne ...Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaZákladná škola Nové Zámky, Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky SK0 € (24.11.2015)
Dodatok k zmluve číslo PV – 00017/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne ...Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaŠpeciálna základná škola, Mičurová 364/1, 014 01 Bytča SK0 € (24.11.2015)
Príkazná zmluvaŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 ...144 000 € (14.11.2015)
Zmluva o výpožičkeŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaZákladná škola, G. Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky0 € (14.11.2015)
Zmluva o výpožičkeŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaZákladná škola, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom SK0 € (14.11.2015)
Zmluva o výpožičkeŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaPiaristická stredná odborná škola , A.Hlinku , 971 01 , Prievidza0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/342/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaSúkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO, Slanická osada 2178, 029 010 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/340/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaStredná odborná škola, Gyulu Száboa 21 , 929 01 Dunajská Streda0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/339/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaSúkromná stredná odborná škola spotrebných družstiev Jednota , Vinohradská 48 , ...0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/234/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaStredná odborná škola stavebná, Gyulu Száboa 1 , 929 01 Dunajská Streda0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/229/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaObchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota ...0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/227/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaStredná odborná škola, Garbiarska 1 , 060 01 Kežmarok0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/221/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaStredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/220/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaStredná priemyselná škola, UL.Františka Hečku 25, 934 47 Levice SK0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZZoS/219/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaPedagogická a sociálna akadémia,, identifikačné číslo: 001627950 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/218/2013/RSOVZmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaSúkromná stredná odborná škola , Trhovisko 2294/15 , 929 01 Dunajská Streda0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/214/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaStredná odborná škola Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová SK0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/210/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaSúkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok SK0 € (14.11.2015)
Dodatok č. 1 k ZoS/306/2013/RSOV Zmluve o spolupráci pri realizácii národnéhoŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaStredná odborná škola,, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa SK0 € (14.11.2015)
stránka 1 z 183 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy