eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Čiastková zmluva č. ŠOPSR/259/2015 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 254 283 € (03.12.2015)
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFPSlovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaŠtátna ochrana prírody SR1 810 439 € (27.11.2015)
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme v časti objektu - budovy bývalej MS v Tatranskej ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Obec ŠTRBA, Hlavná 188/670 € (19.11.2015)
Zmluva o dielo - oprava splaškovej kanalizácie z budovy Správy CHKO Cerová vrchovina ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Talian Tibor - Inštalatér, Včelince 140, 98 0 50 Včelince2 276 € (09.11.2015)
Partnerská dohoda - projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (NOBK), Obecný dom v Stakčíne, ul. SNP 6, ...0 € (09.11.2015)
Partnerská dohoda - projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská0 € (09.11.2015)
Partnerská dohoda - projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina, Zboj 98, 067 68, Slovenská republika ...0 € (09.11.2015)
Partnerská dohoda - projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Nórsky inštitút pre výskum v oblasti bioekonomiky (NIBIO), Postboks 115, N-1431 As ...0 € (09.11.2015)
Partnerská dohoda - projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...NP Varanger Penninsula - Office of the Finnmakr County Governor, Damsveien 1, NO-9805 ...0 € (09.11.2015)
Partnerská dohoda - projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Užanský národný prírodný park, Nezalezhnosti 7, Velyky Berezny, 295050, Ukrajina ...0 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí služieb - starostlivosť o hendikepované živočíchyŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...MVDr. Tomáš Scheer, Štvrť Čajkovského 3733/8 Martin0 € (06.11.2015)
Dodatok č. 5 -Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspekuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 ...576 383 € (03.11.2015)
Zmluva o prevode správy majetku štátuMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica0 € (03.11.2015)
Dodatok č. 4 -Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 ...2 100 399 € (03.11.2015)
Dodatok č. 4 -Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 ...471 650 € (03.11.2015)
Dohoda o zániku zmluvy - dodanie profesionálneho kancelárskeho softvéruŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava0 € (03.11.2015)
Zmluva o dielo - rekonštrukcia bufetu a malého bytu na Ochtinskej aragonitovej jaskyni ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...TT-Stav s.r.o., Kvetná 67/6, 048 01 Rožňava3 359 € (03.11.2015)
Zmluva o poskytnutí služieb - zabezpečenia starostlivosti o hendikepovanéŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Záchranná a chovná stanica Petrovice, Petrovice 562, 013 53 Petrovice0 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica ...ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o., Potravinárska 6 , 94901 Nitra SVK2 700 € (27.10.2015)
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 StropkovŠtátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B; 974 01 Banská Bystrica0 € (27.10.2015)
stránka 1 z 53 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy