eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaWORKNET s.r.o., Dolná 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom575 900 € (06.11.2015)
Rámcová dohodaDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaTempest a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava11 697 420 € (29.10.2015)
Kúpna zmluvaDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaEMM-T, spol. s r. o. , Sekurisova 16 841 02 Bratislava4 926 960 € (19.10.2015)
ČIASTKOVÁ REALIZAČNÁ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ MEDIÁLNYCH SLUŽIEBDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaCreo/Young & Rubicam, spol. s r.o., Ďatelinová 6, 821 01 Bratislava88 327 € (13.10.2015)
Zmluva o certifikácii a auditoch manažérskeho systémuDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaQSCert, spol. s r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen4 200 € (12.10.2015)
Kúpna zmluvaDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaATOS IT Solutions and Services s.r.o., Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava1 587 522 € (09.10.2015)
DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTIDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaSlovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 10 € (08.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaPosAm spol. s r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava153 134 € (30.09.2015)
Delimitačný protokolMinisterstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVADataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava21 054 € (22.09.2015)
Zmluva o dieloDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaMIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 010 03 Žilina179 900 € (02.09.2015)
Zmluva o servisnej službeDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaCWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava899 € (19.08.2015)
Kúpna zmluvaDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaATOS IT Solutions and Services s.r.o., Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava195 089 € (04.08.2015)
Zmluva o poskytnutí služiebÚrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, 820 12DataCentrum - CSIRT.SK, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava0 € (20.07.2015)
Z M L U V A O Z A B E Z P E Č E N Í P R E V Á D Z K Y INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS ...DataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaATOS IT Solutions and Services s.r.o., Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava1 940 000 € (30.06.2015)
Kúpna zmluvaDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaATOS IT Solutions and Services s.r.o., Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava1 072 389 € (30.06.2015)
Kúpna zmluvaDataCentrum, Cintorínska 5, 81488 Bratislava SVKFrantišek Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 85101 Bratislava SVK3 192 € (19.06.2015)
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A VÝMENE INFORMÁCIÍDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaSlovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava0 € (16.06.2015)
DOHODA O S P O L U P R Á C IDataCentrum – CSIRT.SK, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaNIX.CZ, z.s.p.o., Milešovská 1136/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika0 € (25.05.2015)
Zmluva č. DC/7/2015 o prístupe k utajovaným skutočnostiamDataCentrum, Bratislava, Cintorínska 5 , 814 88 BratislavaALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava0 € (12.05.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom postupeMinisterstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVADataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava0 € (05.05.2015)
stránka 1 z 9 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy