eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN - ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava96 € (03.12.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN-ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava115 € (04.11.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorovNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (30.10.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN-ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava77 € (13.10.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN-ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava195 € (12.10.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorovNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMinisterstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (07.10.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN-ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava195 € (16.09.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorovNárodný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava, Tomášikova 4, 820 09Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (07.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 82009 Bratislava SVKTORY TOUR, s.r.o. Košice , Južná trieda 2/A, 04001 Košice SVK864 € (02.09.2015)
Príkazná zmluva č. 0598/2015 uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava0 € (21.08.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN-ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava86 € (11.06.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN-ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava67 € (11.06.2015)
Zmluva o krátkodobej výpožičke nehnuteľného majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášiková 4, 820 09 BratislavaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok ...9 € (11.06.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorovNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (08.06.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN-ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava86 € (18.05.2015)
Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/33/2013 o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Národný ústav celoživotného vzdelávania , Tomášikova 4, Bratislava, 8200927 993 608 € (14.05.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorovNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (04.05.2015)
Zmluva o nájme štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN-ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava86 € (27.04.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorovNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (16.04.2015)
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov zo dňa 13.3.2015 ( kongresová ...Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava, RP Košice, Zádielska č.1, ...Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (26.03.2015)
stránka 1 z 5 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy