eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, 833 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4-6, ...186 274 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. 179/2015 K NR SRMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám.Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 ...200 € (04.11.2015)
Zmluva č. 671.903/2015-EIMO-1Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Správa účelových zariadení, Palisády 708/31, 811 06 Bratislava SK0 € (04.11.2015)
Zmluva o výpožičke č. 196/2015 K NR SRMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám.Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 ...200 € (03.11.2015)
Zmluva o výpožičkeKancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 ...Slovenská republika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí0 € (03.11.2015)
Dohoda o integračnom zámere RT GP SR a IS MZVaEZ SRMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 812 85 Bratislava SK0 € (02.11.2015)
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finan.príspevkuMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava SK0 € (02.11.2015)
Zmluva na poskytovanie služiebMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...ANEXT, a. s., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava SK363 456 € (02.11.2015)
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad VávrováMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Barbora Vávrová, Mgr.800 € (30.10.2015)
Dohoda o poskytnutí cestovných náhradMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Bronislava Bátorová800 € (30.10.2015)
Kúpna zmluva ÚVTOS a ÚVV-9-5/34-2015Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie 1, ...88 418 € (30.10.2015)
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 733.604/2013-INSLMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava SK5 305 552 € (30.10.2015)
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad HudecováMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Helena Hudecová800 € (30.10.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/24Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 500 € (30.10.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,Slovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 82108 Bratislava SVK13 435 € (29.10.2015)
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad IzákováMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Monika Izáková800 € (29.10.2015)
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad ZelenkováMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Stanislava Zelenková800 € (29.10.2015)
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad VrankováMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Marianna Vranková800 € (29.10.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2,Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava, Mierové88 418 € (29.10.2015)
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad VišňovskýMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Ivan Višňovský800 € (28.10.2015)
stránka 1 z 64 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy