eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytovaní služiebSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava SVK3 792 € (25.06.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKViera Mikičová - MITEX - V, Bernolákova 1 , 90851 Holíč SVK1 105 € (22.06.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku §54Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS2 110 € (26.05.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKELGAS, s.r.o., Robotnícka ul. 2271, 01701 Považská Bystrica SVK18 638 € (12.05.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSÍDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska č. 18, 048 01 Rožňava1 193 € (25.03.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova č.112, 04801 Rožňava ...SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych4 244 € (26.02.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych16 976 € (30.01.2015)
D O H O D A na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSÍDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska č. 18, 048 01 Rožňava816 € (31.07.2014)
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX „Podpora ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava4 109 € (26.02.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSÍDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarská č. 18, 048 01 Rožňava326 € (31.01.2014)
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, 048 01 Rožňava, Betliarska 180 € (20.12.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava2 537 € (27.02.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chránenéhoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM ŠZ, zariadenie pre seniorov a DSS Rožňava, Betliarska 18, 048 01 Rožňava ...10 995 € (21.02.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava212 € (30.01.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych3 806 € (29.01.2013)
Dohoda poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava16 134 € (27.12.2012)
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne aleboÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM ŠZ, zariadenie pre seniorov a DSS Rožňava, Betliarska 18, 048 01 Rožňava ...0 € (18.12.2012)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych0 € (26.10.2012)
D o h o d a č. 9/§56/ 2012/ŠR o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM ŠZ, zariadenie pre seniorov a DSS Rožňava, Betliarska 18, 048 01 Rožňava ...21 513 € (22.10.2012)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych0 € (27.09.2012)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy