eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKIng. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice - mestská6 182 € (24.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKAMG Security, s.r.o., Nám. SNP 98/2, 96001 Zvolen SVK51 468 € (05.11.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava SVK99 215 € (26.10.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...Subsídium, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska č. 18, 048 01 Rožňava1 429 € (28.09.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKSarana Pharm s.r.o., Ligetská 2 , 97251 Handlová SVK3 999 € (14.09.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKOMES spol. s r.o., Divina - Lúky 27, 01331 Divina SVK5 900 € (10.07.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKSINAKO SK, s.r.o., Na Graniari 6019/17 , 97401 Banská Bystrica SVK4 640 € (10.07.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKENERGA Slovakia s. r. o. , ul. Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava SVK29 500 € (10.07.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava SVK3 792 € (25.06.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKViera Mikičová - MITEX - V, Bernolákova 1 , 90851 Holíč SVK1 105 € (22.06.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku §54Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS2 110 € (26.05.2015)
Kúpna zmluvaSUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 04801 Rožňava SVKELGAS, s.r.o., Robotnícka ul. 2271, 01701 Považská Bystrica SVK18 638 € (12.05.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSÍDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska č. 18, 048 01 Rožňava1 193 € (25.03.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova č.112, 04801 Rožňava ...SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych4 244 € (26.02.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych16 976 € (30.01.2015)
D O H O D A na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSÍDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska č. 18, 048 01 Rožňava816 € (31.07.2014)
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX „Podpora ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava4 109 € (26.02.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSÍDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarská č. 18, 048 01 Rožňava326 € (31.01.2014)
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, 048 01 Rožňava, Betliarska 180 € (20.12.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava ...SUBSIDIUM, ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava2 537 € (27.02.2013)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy