eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212Jozef Paľo – Stavebná a nákladná doprava, Diaková 57, 038 02 Diaková0 € (08.03.2011)
DOHODA O VINKULÁCII POISTNÉHO PLNENIA č. KaHR-111SP-0801/0034/10/ZZ35/DVMinisterstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212KEREX s.r.o., Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce0 € (08.03.2011)
Dodatok č. 5 k Splnomocneniu o delegovaní právomocíNárodná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikaniaMinisterstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava0 € (07.03.2011)
Dodatok č. 6 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánuNárodná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikaniaMinisterstvo hospodárstva SR0 € (15.02.2011)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSlovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchoduMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky724 491 € (14.02.2011)
Zmluva na podprogram 07K 04 Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií na ...Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchoduMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky1 983 524 € (09.02.2011)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (510) ... stránka 511 z 511 Posledná stránka