eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Chminianska Nová Ves, Chminianska Nová Ves 32, 08233 Chminianska Nová Ves95 042 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava - Rača Slovenská0 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Domaniža, Domaniža 426, 018 16 Domaniža156 685 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Mesto Tisovec, Námestie Dr. Vl. Clementisa 1, 980 61 Tisovec470 182 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé365 273 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,MAPEK PLUS, s. r. o., A. Sládkoviča 668/45, 018 51 Nová Dubnica0 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Libichava, Libichava 7, 95638 Libichava35 355 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,PINE Systems, s.r.o., Revúcka 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika0 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,obec Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 102, 91322 Trenčianske Jastrabie ...118 685 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,SPEKTRUM REAL, s.r.o., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika0 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Trenčianska Turná, Bánovská 86, 913 21 Trenčianska Turná292 878 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Horný Lieskov, Horný Lieskov 155, 018 21 Horný Lieskov67 685 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Čierne nad Topľou, Čierne nad Topľou 232, 094 34 Čierne nad Topľou136 292 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,KZLM-TILIA, spol. s r.o, Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš Slovenská0 € (06.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,Ing. Ján Cibulka - GCM - KOM, Nový Perješ 219/62, 946 32 Marcelová Slovenská0 € (06.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KAHR-21SP-1301/0116/19/ZZ1 ...Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,ROSS s.r.o. , Hollého 205/52, 015 01 Rajec Slovenská republika0 € (06.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,GPU, s.r.o. Levoča, Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča Slovenská republika0 € (06.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,BFZ TRIO, s.r.o., Jovická 1, 048 01 Rožňava Slovenská republika0 € (06.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,FG PROTECH, spol. s r.o., Priemyselná 1619, 085 01 Bardejov Slovenská republika0 € (06.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,FAUN spol. s r.o., Štefánikova 710/67, 905 01 Senica Slovenská republika0 € (06.11.2015)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 514 ... nasledujúca stránka (3) >> | Najstaršie zmluvy