eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké0 € (24.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,METAL CONTAINER, a.s., Sovietskych hrdinov 629/113, 089 01 Svidník Slovenská republika ...0 € (24.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice117 526 € (23.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Strečno, Sokolská 487, 01324 Strečno194 189 € (23.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava38 206 € (10.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava88 194 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava11 716 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava2 215 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,MICHATEK, k. s., Priemyselný park 1, 071 01 Michalovce187 018 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava22 932 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,MOSUPO J&M spol. s r.o., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa Slovenská republika ...0 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora112 003 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice236 611 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá726 118 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Nové Sady, Hlavná 177, 951 24 Nové Sady252 434 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou222 666 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,KOVOTVAR, výrobné družstvo, Železničiarska 830, Kúty 908 01 Slovenská republika ...0 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,JA servis, s. r. o., Mestečko 178, 020 52 Mestečko Slovenská republika0 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,BarCom spol. s r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice Slovenská republika0 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHRMinisterstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 34 Bystré, Slovenská republika0 € (09.11.2015)
stránka 1 z 514 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy