eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Čiastková zmluva k rámcovej dohodeUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.,, K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava12 296 € (02.12.2015)
Čiastková zmluva k rámcovej dohodeUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99BSP Softwaredistribution a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava30 084 € (29.10.2015)
Zmluva o poskytovaní technickej podpory Microsoft Enterprise AgreementSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaBSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, Bratislava 811 04117 247 € (26.10.2015)
Dohoda o zrušení nesplneného záväzkuMinisterstvo spravolivosti SR, Župné námestie 13 Bratislava Slovenská republikaBSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., K Železnej studienke č. 27 Bratislava Slovenská0 € (28.08.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb č. 643/2015 uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava ...BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava161 886 € (11.08.2015)
Dohoda o urovnaníMinisterstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVABSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studničke 27, Bratislava9 304 877 € (17.06.2015)
Zmluva o dodávke softwareMinisterstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVABSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studničke 27, Bratislava46 524 385 € (17.06.2015)
Rámcová dohoda č. 05022014/MR/2014Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava800 000 € (06.05.2015)
Kúpna zmluva č. 156/2015Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 BratislavaBSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s, K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava15 695 € (14.04.2015)
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve na dodávku informačných a komunikačnýchNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky ...BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a. s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava0 € (14.04.2015)
Zmluva o dodávke softwareSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 01 Bratislava332 640 € (24.11.2014)
Zmluva na zabezpečenie optimalizáce licenciíMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava SK85 417 € (01.10.2014)
Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo ...Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaBSP Softwaredistribution a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava0 € (09.06.2014)
Zmluva o dodávke softwareLetisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS), P. O. Box 160 , 823 11BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava0 € (11.04.2014)
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke softwareBratislavská teplárenská, a.s, Bajkalská 21/A, 829 05 BratislavaBSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K železnej studienke 27, 811 04 Bratislava170 100 € (03.02.2014)
Zmluva o dodávke licenciíMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava46 728 € (14.01.2014)
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 185/2013 o dodávke softwareNárodné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 811 09BSP Softwaredistribution a. s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava575 221 € (13.01.2014)
Zmluva o dodávke softvéru v licenčnom programe Microsoft Enrollment for EducationMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, K Železnej studienke 27 811 04 Bratislava4 724 640 € (18.12.2013)
Zmluva o dodávke softwareSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava259 945 € (13.12.2013)
Rámcová dohodaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaBSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava7 067 604 € (31.10.2013)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy