eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č. 4Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 816 43 Bratislava0 € (14.03.2011)
Dodatok č. 1Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (11.03.2011)
Dodatok č. 3Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava0 € (11.03.2011)
Dodatok č. 3Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava0 € (11.03.2011)
Dodatok č. 6Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava0 € (11.03.2011)
Dodatok č. 6Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava0 € (11.03.2011)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorovMinisterstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, Špitálska č.4Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov0 € (11.03.2011)
Dodatok č. 1 - zmena predmetu výpožičkyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Staničné námestie 9 Košice0 € (09.03.2011)
Nájom nebytových priestorov za účelom konania Medzinárodnej konferencie 22.03.2011 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Kancelária národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka1 279 € (09.03.2011)
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. DP 95/OPZaSI-FSR-2009/2.2/02, zo dňa ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava ...Obec Kolačkov, Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa0 € (09.03.2011)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava700 000 € (09.03.2011)
Dodatok č. 8Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, Špitálska 80 € (09.03.2011)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP27140130178Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 816 43 Bratislava0 € (09.03.2011)
Dodatok č. 8Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava0 € (09.03.2011)
Nájom nebytových priestorov za účelom konania Medzinárodnej konferencieMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Kancelária národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka2 138 € (09.03.2011)
Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke č. 4/2006/OHS nebytových priestorovFond sociálneho rozvojaMPSVR SR17 302 € (23.02.2011)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (217) ... stránka 218 z 218 Posledná stránka