eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, 833 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4-6, ...186 274 € (03.12.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, ...Jarmila Svítková-BIBIONE, Tehelná 14, 91701 Trnava SVK2 129 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.252/15/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Trenčianský samosprávny kraj, Trenčín23 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.252/9/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Trenčianský samosprávny kraj, Trenčín1 251 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.129/1/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV, Močenok23 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 71/5/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Košický samosprávny kraj, Košice23 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"ADVENTUS, n.o., Nitra6 875 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312020A017Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, Bratislava50 000 000 € (05.11.2015)
Zmluva o poskytnutí NFPMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava50 000 000 € (05.11.2015)
Rámcová zmluva o dieloMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43TopPrimo, s.r.o. , Krátka 4204/12 Topoľčany19 999 € (04.11.2015)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Z2711013004401Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, Bratislava683 043 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.228/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov, Prešov23 000 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.215/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Senires n.o., Ružomberok2 430 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.214/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"SENIORPARK, n.o., Poprad14 000 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.190/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"PATRIA n.o., Drienovec1 900 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.176/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Obec Trstice , Trstice8 991 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.113/1/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Mesto Žilina, Žilina23 000 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.34/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o., Bátovce14 850 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.14/21/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica3 000 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.14/20/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica2 891 € (02.11.2015)
stránka 1 z 218 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy