eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
DOHODA č. 02/2015/06 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaObec Chvojnica10 000 € (23.11.2015)
"Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného ...Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1"Obec Chvojnica, Chvojnica 24, 972 13 Chvojnica0 € (14.07.2015)
Dohoda č. 15/12/50J/14Obec Chvojnica, č. 24, Chvojnica 972 13Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza0 € (29.05.2015)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Chvojnica, 972 13 Chvojnica č. 24Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava18 € (17.03.2014)
stránka 1 z 1 Posledná stránka