eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice117 526 € (23.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Biskupice, Biskupická 61/132, BiskupiceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02837Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice37 982 € (17.09.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice0 € (10.08.2015)
Darovacia zmluvaŠtátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P.O.Box 26, 830 00 Bratislava 3Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Biskupice -0 € (22.11.2013)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21247/26110130083Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 98601, BiskupiceÚstav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava IV0 € (19.11.2013)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 BiskupiceGeodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava0 € (18.11.2013)
stránka 1 z 1 Posledná stránka