eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátueMKLub, Dolná 48/19, 967 01 KremnicaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebeMKLub, Dolná 48/19, 96701 Kremnica SVKŠkola v prírode Kľačno s. r. o., Ciglianska cesta 684/18, 97101 Prievidza SVK3 216 € (06.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebeMKLub, Dolná 48/19, 96701 Kremnica SVKJAN-PALTRANS, s.r.o., Sládkovičova 1866, 96501 Žiar nad Hronom SVK2 236 € (25.08.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebeMKLub, Dolná 48/19, 96701 Kremnica SVK1115, ul. P. Križku 393/10, 96701 Kremnica SVK1 600 € (25.08.2015)
ZMLUVA o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na ...Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova ...eMklub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica1 000 € (28.12.2014)
Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi č. ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 ...eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica0 € (11.12.2014)
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Miestne a regionálne ...eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 KremnicaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (01.01.1970)
Zmluva o účasti na projekte č. 20784/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 ...eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 KremnicaMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (16.09.2014)
Zmluva o účasti na projekte č. 20785/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 ...eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 KremnicaMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (16.09.2014)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNŠC, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislavaobčianske združenie eMKLub / Súkromná základná škola s materskou školou, Dolná ...0 € (11.09.2014)
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetkuSúkromná základná škola s materskou školou, eMKlub Kremnica, o. z., Ul. Angyalova ...Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava1 692 € (25.06.2014)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21450/26110130083eMKLub, Dolná 48/19, 96701, KremnicaÚstav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava IV0 € (14.11.2013)
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na ...Súkromná základná škola s materskou školoue MKlub Kremnica, o. z., Ul. Angyalova ...Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (19.08.2013)
Zmluva o prevode hnuteľného majetkuSúkromná základná škola s materskou školou Kremnica, Angyalova 417/31, 967 01,Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava3 361 € (21.06.2013)
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania 21450/26110130083Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava IVeMKLub, Dolná 48/19, 96701 Kremnica0 € (19.02.2013)
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv ...eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 KremnicaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava48 556 € (08.11.2012)
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy sSúkromná základná škola s materskou školou, Angyalova 417/31, 967 01 KremnicaMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava11 000 € (21.06.2012)
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „Sociálne a kultúrne potreby a ...Občianske združenie eMKlub, Dolná 48/19, 967 01 KremnicaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava10 000 € (20.12.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka