eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaMestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava SVKBaribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča SVK5 581 € (01.12.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava – mestská ...Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (02.11.2015)
Zmluva o dieloMestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava SVKLEMAS spol. s r.o., Nedožerská cesta 171/20, 97101 Prievidza SVK10 990 € (23.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. 517-008/2015Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BratislavaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (19.10.2015)
Kúpna zmluvaMestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava SVKBaribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča SVK29 900 € (14.10.2015)
Zmluva o nájme bytového priestoruMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava0 € (09.10.2015)
Kúpna zmluvaMestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava SVKJozef Gyulai - Jolux, Podkolibská 2162/30, 83101 Bratislava SVK2 500 € (06.10.2015)
ZMLUVA č. 7/BA/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ...Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6 , 814 40 BratislavaMestská časť Bratislava - Petržalka5 800 € (28.08.2015)
Zmluva č. 0573/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava400 000 € (11.08.2015)
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 13/BA/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuOkresný úrad Bratislava, Staromestská 6 , 814 40 BratislavaMestská časť Bratislava - Petržalka28 000 € (02.07.2015)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaMestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava0 € (05.06.2015)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obecÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaMestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava0 € (27.05.2015)
Darovacia zmluvaMestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 BratislavaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava0 € (25.05.2015)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby vMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava220 440 € (04.02.2015)
ZMLUVA č. 13/BA/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ...Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6 , 814 40 BratislavaMestská časť Bratislava - Petržalka28 000 € (22.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaMestská časť Bratislava Petržalka , Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V.0 € (04.12.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaMestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava0 € (04.12.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu ...Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BratislavaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava3 000 € (14.05.2014)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaMestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V.0 € (08.04.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaMestská časť Bratislava Petržalka , Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V.0 € (03.04.2014)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy