eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK45 180 € (07.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK178 800 € (07.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK25 140 € (07.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK35 862 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK28 008 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK30 696 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK9 120 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK47 980 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK55 180 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...Vision IT Solutions, a. s., Pribinova 25, 81109 Bratislava SVK48 000 € (04.11.2015)
Zmluva o dodaní softvéru a poskytnutí užívateľských práv k softvéruVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...MECAS ESI, s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 26, Česká republika179 440 € (03.11.2015)
Zmluva o poskytnutí služby č. 85/2015/VSSAVVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava448 € (30.10.2015)
Zmluva o dodávke podpory produktov VMwareVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...COMPAREX Slovakia spol. s r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava6 949 € (23.10.2015)
Zmluva o poskytnutí služby č. 78/2014/VSSAVVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava1 152 € (22.10.2015)
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 75/2014/VS SAV o využití výsledkov riešenia projektu ...Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...Slovenské technické múzeum v Košiciach, Hlavná č. 88, 040 01 Košice0 € (22.10.2015)
Zmluva o poskytnutí služby č. 70/2014/VSSAVVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 450 € (22.10.2015)
Dohoda č. 23/2014 o spôsobe úhrady za odber eleektrickej energie, studenej vody,Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava0 € (22.10.2015)
ZMLUVA č.1/2013 o zabezpečovaní služieb pre VS SAV v areáli SAV na Dúbravskej ceste ...Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...Správa účelových zariadení Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 34 ...0 € (22.10.2015)
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č.1/2013Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...Zduženie používateľov Slovenskej akadmickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 812 69 ...0 € (22.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2012Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...Zduženie používateľov Slovenskej akadmickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 812 69 ...0 € (22.10.2015)
stránka 1 z 5 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy