eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-068/2015Obec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 065 33 Veľký LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovnéhoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník 28316 776 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 065 33 Veľký LipníkCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (14.10.2015)
Zmluva o dieloObec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 06533 Veľký Lipník SVKInsomnium, s. r. o., Račianska 155, 83415 Bratislava SVK165 955 € (05.10.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník 283953 € (29.09.2015)
Poskytovanie údajov o poistencoch, ktorí sú vedení ako SHRSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník 2830 € (08.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-949/2015/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 065 33 Veľký Lipník600 € (29.06.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, Obec Veľký Lipník 283, 065 330 € (01.06.2015)
Kúpna zmluvaObec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 06533 Veľký Lipník SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK4 224 € (09.04.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník 28311 741 € (02.04.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obecÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník454 € (09.01.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník 2831 352 € (28.11.2014)
Dohoda na vyk. AČ formou MOS § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník882 € (10.07.2014)
Dohoda o poskyt. príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 06533 Veľký Lipník8 880 € (01.07.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-149/2014/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 065 33 Veľký Lipník500 € (19.05.2014)
Dohoda na vykonávanie AČ formou MOS § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 06533 Veľký lipník913 € (03.04.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník č. 283Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava18 € (11.03.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšínObec Veľký Lipník, č. 283, 065 33 Veľký LipníkÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava500 € (10.09.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnejÚrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník 28310 560 € (28.06.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych veci a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará ...Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník 283106 € (28.03.2013)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy