eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-067/2015Obec Údol, Údol 2, 065 45 PlavnicaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Dohoda na AČ formou dobrovoľníckej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Údol, 065 45 Údol1 429 € (29.09.2015)
Poskytovanie údajov o poistencoch, ktorí sú vedení ako SHRSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Údol, 065 45 Údol 20 € (08.07.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Údol, 065 45 Údol 2476 € (29.04.2015)
Dohoda na vyk. AČ formou dobrovoľníckej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Údol, 064 45 Údol 2163 € (27.08.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01648Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaObec Údol, Údol 2 065 45 Údol144 374 € (08.08.2014)
Dohoda o poskyt. príspevku na podp. rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Údol, 065 45 Údol 22 120 € (30.07.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionalnej zamestnanosti ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Údol, 065 45 Údol 22 544 € (29.05.2014)
Poskytnutie hromadných údajov z KNObec Údol, Údol 2, 065 45 PlavnicaSpráva katastra Prešov, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 08001 Prešov0 € (25.09.2013)
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšínObec Údol, Údol č. 2, 065 45 PlavnicaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava450 € (10.10.2012)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu: 2. realizačný ...Obec Údol, 065 45 Údol 2Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava20 000 € (29.11.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka