eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
dohodaÚrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 25318 € (31.10.2013)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej službyÚrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 250 € (09.10.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na vyk. AČ formou dobrovoľníckej služby podľa § ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron159 € (27.08.2013)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšínObec Šambron, č. 25, 065 45Plavnica ŠambronÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava500 € (20.08.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych veci a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 25265 € (07.06.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ...Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 2553 € (03.04.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ...Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 2580 € (28.02.2013)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará ...Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 Plavnica0 € (05.10.2012)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 25155 € (31.08.2012)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 25155 € (28.03.2012)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará ...Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 Plavnica0 € (28.03.2012)
Poskytnutie hromadných údajov z KNObec Šambron, Šambron 25, 065 47 PlavnicaKatastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 08001 Prešov0 € (06.03.2012)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšínObec Šambron, č. 25, 065 45 ŠambronÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava500 € (29.07.2011)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2 , 08192 PrešovObec Šambron, Šambron0 € (01.04.2011)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 2 Posledná stránka