eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-066/2015Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 PlavnicaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovnéhoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 254 672 € (29.10.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 251 429 € (29.09.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1Obec Šambron, 25, 065 47 Šambron85 358 € (21.09.2015)
Poskytovanie údajov o poistencoch, ktorí sú vedení ako SHRSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Šambron, 065 45 Šambron 1220 € (08.07.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľnickej služby podľa § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 25170 € (30.03.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľnickej služby podľa § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 250 € (30.03.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľnickej služby podľa § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron170 € (26.02.2015)
Dohoda na vyk. AČ formou dobrovoľnískej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 251 352 € (30.09.2014)
Dohoda na vyk. AČ formou dobrovoľníckej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 25163 € (27.08.2014)
Zmluva č. 20/2014/2340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 ...Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 Plavnica400 € (05.08.2014)
Dohoda na vykonávanie AČ formou MOS, §52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 065 45 Šambron 25163 € (28.06.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Šambron, Šambron 25, 065 45 PlavnicaGeodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava18 € (14.05.2014)
Dohoda na vykonávanie AČ formou MOS § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Šambron, 06545 Šambron 25489 € (30.04.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšínObec Šambron, č. 25, 065 45 ŠambronÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava500 € (22.04.2014)
Zmluva č.p. PHZ-OPK1-2013/002218-019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu ...Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 PlavnicaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica 2, 812 72 Bratislava1 400 € (29.12.2013)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšínObec Šambron, č. 25, 065 45Plavnica ŠambronÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava500 € (20.08.2013)
Poskytnutie hromadných údajov z KNObec Šambron, Šambron 25, 065 47 PlavnicaKatastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 08001 Prešov0 € (06.03.2012)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšínObec Šambron, č. 25, 065 45 ŠambronÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava500 € (29.07.2011)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2 , 08192 PrešovObec Šambron, Šambron0 € (01.04.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka