eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-065/2015Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Malý LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovnéhoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Sulín, 065 46 Sulín 996 278 € (30.10.2015)
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel čísloObec Sulín, Obecný úrad Sulín č.99, 065 46 Malý LipníkSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 ...0 € (05.08.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Sulín1 518 € (30.06.2015)
Dohoda navykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Sulín, 065 46 Sulín 99953 € (22.06.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obecÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Sulín, 065 46 Sulín 99340 € (09.01.2015)
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Malý Lipník0 € (29.10.2014)
Dohoda na vyk. AČ formou DS § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Sulín, 065 46 Sulín 99653 € (30.07.2014)
Dohoda na vyk. AČ formou MOS § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Sulín, 065 46 Sulín 99326 € (03.07.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Sulín, Sulín č. 99, 065 46 Malý LipníkGeodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava27 € (03.02.2014)
Poskytnutie hromadných údajov z KNObec Sulín, Sulín č. 99, 065 46 Malý LipníkSpráva katastra Prešov, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 08001 Prešov0 € (05.02.2013)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prácObec Sulín, 065 46 Sulín 99Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava0 € (21.10.2011)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvéhoObec Sulín, 065 46 Sulín 99Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava92 700 € (15.06.2011)
Zmluva o výpožičke č. 2011/409 Ženijný materiálObec SulínÚrad pre investície a akvizície Bratislava9 691 € (28.04.2011)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2 , 08192 PrešovObec Sulín, Sulín0 € (01.04.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka