eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-064/2015Obec Stráňany, Štráňany 17, 065 33 Veľký LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
"Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Stráňany, Stráňany 17, 065 33 Stráňany0 € (29.10.2015)
Poskytovanie údajov o poistencoch, ktorí sú vedení ako SHRSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Stráňany, 065 33 Stráňany 170 € (08.07.2015)
Dohoda na vyk. AČ formou MOS § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Stráňany, 065 33 Stráňany 17163 € (11.07.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Stráňany, Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník249 364 € (23.06.2014)
Dohoda na vykonávanie AČ formou MOS § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Stráňany, 065 33 Stráňany163 € (03.04.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Stráňany, Stráňany 17, 065 33 Veľký LipníkGeodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava18 € (07.02.2014)
Poskytnutie hromadných údajov z KNObec Stráňany, Stráňany 17, 065 33 Veľký LipníkSpráva katastra Prešov, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 08001 Prešov0 € (05.02.2013)
Poskytnutie hromadných údajov z KNObec Stráňany, Stráňany 17, 065 33 Veľký LipníkKatastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 08001 Prešov0 € (29.03.2012)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2 , 08192 PrešovObec Stráňany, Stráňany0 € (01.04.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka