eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-063/2015Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 PodolínecSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Dohoda na AČ formou menších obecných služieb § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, 065 03 Podolínec, Nám.Mariánske 32 382 € (03.11.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovnéhoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec , 065 03 Podolínec, Námestie Mariánske 340 278 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuMesto Podolínec, Nám. Máriánske 3, 065 03 PodolínecCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (20.10.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, 065 03 Podolínec, Nám. Mariánske 3952 € (04.09.2015)
Kúpna zmluvaMesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec SVKRudolf Taiš - predaj a servis motorových píl, Vyšná Šebastová 308, 08006 Vyšná ...439 € (24.08.2015)
Kúpna zmluvaMesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec SVKreklama BARTOŠ, s. r. o., Hlavná 579/105 , 91105 Trenčín SVK449 € (15.08.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-703/2015/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Mesto Podolínec, Mariánske námestie 3, 065 03 Podolínec1 500 € (03.07.2015)
Dohoda navykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, 065 03 Podolínec, Námestie Mariánske 310 351 € (23.06.2015)
Kúpna zmluvaMesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec SVKGASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. , M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín SVK1 300 € (03.06.2015)
Kúpna zmluvaMesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec SVKR.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín SVK656 € (29.05.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec10 026 € (29.05.2015)
Kúpna zmluvaMesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec SVKE L S T R O T E , spol. s r.o. , 551, 01802 Dolná Mariková SVK395 € (28.04.2015)
Kúpna zmluvaMesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec SVKKP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok SVK197 € (17.04.2015)
Kúpna zmluvaMesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec SVKŠTÝL - IVANOV s.r.o., 23, 09409 Vyšný Kazimír SVK532 € (01.04.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby podľa § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, 065 03Podolínec, nám. Mariánske 3341 € (23.02.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obecÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, 065 03 Podolínec, Nám. Mariánske 310 723 € (09.01.2015)
Dohoda na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti § 50jÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, 065 03 Podlínec, Nám. Mariánske 32 640 € (28.11.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku napodporu miestnej a regionalnej zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, 065 03 Podolínec5 280 € (28.10.2014)
Dohoda na vyk. AČ formou dobrovoľnískej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mesto Podolínec, 065 03 Podolínec, Námestie Mariánske 3326 € (27.08.2014)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy