eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-059/2015Obec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126 ,065 22 Mníšek nad PopradomSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-535Obec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126, 065 22 Mníšek nad PopradomSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...1 259 € (06.11.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom 126476 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126, 065 22 Mníšek nad PopradomCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (19.10.2015)
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel čísloObec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126, 065 22 Mníšek nad PopradomSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova č.2, ...0 € (15.07.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obecÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom 126454 € (09.01.2015)
Dohoda na vyk. AČ formou MOS § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom326 € (10.07.2014)
Dohoda na vykonávanie AČ formou MOS § 52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom 126489 € (14.04.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom č. 126Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava45 € (11.03.2014)
Zmluva č. 103/2012/OOObvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 PrešovObec Mnišek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126, 065 22 Mníšek nad Popradom3 000 € (21.05.2012)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu: 2. realizačný ...Obec Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom 123Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava20 000 € (28.11.2011)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na r.2011-prevencia kriminalityObvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 PrešovObec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126, 065 22 Mníšek nad Popradom5 000 € (29.07.2011)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2 , 08192 PrešovObec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom0 € (01.04.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka