eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-530Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 ĽubotínSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...1 259 € (06.11.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovnéhoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, 065 41 Ľubotín, Na rovní 302/126 690 € (30.10.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotíň, 065 41 Ľubotín, Na rovni 302/120 € (29.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie ...Obec Ľubotín , Na rovni 302/12, 065 41 ĽubotínOkresný úrad Prešov , Námestie mieru 3, 081 92 Prešov8 000 € (11.08.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín4 668 € (30.06.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-1186/2015/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín750 € (26.06.2015)
Dohoda navykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, 065 41Ľubotín6 538 € (23.06.2015)
Zmluva o dieloObec Ľubotín, Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín SVKLAMI BP spol. s r.o. Košice, Matičná 48, 04017 Košice SVK2 500 € (13.05.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, Ľubotín 302/12, 065 41476 € (30.04.2015)
Kúpna zmluvaObec Ľubotín, Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín SVKKONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jantárova 32, 04001 Košice SVK4 940 € (29.04.2015)
Kúpna zmluvaObec Ľubotín, Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín SVKTrend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady SVK1 260 € (25.04.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľnickej služby podľa § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín170 € (30.03.2015)
Zmluva o spolupráciImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín0 € (30.03.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012082001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín629 711 € (13.02.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou menších obecných služieb pre obecÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, 065 41 Ľubotín, Na rovni 302/1210 212 € (09.01.2015)
Zmluva č. 388/2014/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR - prevenciaObec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 ĽubotínOkresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov0 € (11.12.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín0 € (27.11.2014)
Dohoda na vyk. AČ formou dobrovoľnískej služby § 52aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, 065 41 Ľubotín, Na rovni 302/122 703 € (30.09.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012020501Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín214 065 € (08.08.2014)
Dohoda na vykonávanie AČ formou MOS, §52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Ľubotín, 06541 Ľubotín 302/124 998 € (30.06.2014)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy